LENNOX EMEA

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Nederlands
  • Español
  • Português
  • Italiano
  • Polski
  • Русский

Uw partner voor duurzame oplossingen


LENNOX EMEA produceert op proactieve manier milieuvriendelijke machines om de planeet te beschermen…

Plannen en objectieven bepalen voor de lange termijn, in een stabiel kader, gericht op de voldoening van eenieders behoeften en de ontwikkeling van steeds doeltreffender en milieuvriendelijker oplossingen.

Een antwoord bieden op de strenge milieunormen door de ontwikkeling van oplossingen met lage GWP, door de F-Gaz-normen en andere milieurichtlijnen te respecteren, en door aandacht te hebben voor de behoeften van onze klanten aan energiebesparing.

Bepalingen met betrekking tot de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) :
Richtlijn 2002/96/EG heeft tot doel de recycling van AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) verplicht te maken.

LENNOX EMEA is als fabrikant van warmtewisselingsapparatuur lid van de Eco-organisatie goedgekeurd door het ministerieel besluit van 19/12/2012 en ondersteunt u bij de recycling van uw apparatuur.

 

Rapport CO2-emissies