LENNOX EMEA

KARIERA

Dołącz do nas, aby pobudzić swój talent!

Człowiek w centrum naszych projektów

Opowieści pracowników

# whylennox?

„Myślę, że firma ceni swoich profesjonalistów, inwestuje w swoje talenty i jest zaangażowana we wspieranie pracowników w ich rozwoju na co dzień, poprzez stałe kontaktowanie się z nimi i aktualizowanie wszystkich kwestii dotyczących różnorodności społecznej i kulturowej.”

Alexandre Costa Silva

Inżynier Produktu EMEA

# whylennox?

„Lubię pracować w Lennox, ponieważ jest to firma, która inwestuje w ludzi i pomaga im rozwijać karierę zawodową. Podczas mojej pracy w Lennox miałam możliwość (będącą jednocześnie wyzwaniem), by przejść od produkcji do działu marketingu, co otworzyło przede mną nowe możliwości rozwoju i podnoszenia moich umiejętności. Jestem dumna, że stanowię część firmy Lennox!.”

Yoann Maltaverne

Kierownik programu, Europa

# whylennox?

„Lennox stanowi dobrą równowagę między firmą zorientowaną na biznes i wyniki finansowe, a jednocześnie bardzo skoncentrowaną na ludziach. Nie jest łatwo znaleźć takie połączenie w kulturze korporacyjnej.”

Claire Cavallucci

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich EMEA

DOSKONAŁOŚĆ

DOSKONAŁOŚĆ OD NASZYCH PRACOWNIKÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH OCZEKUJEMY WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI, A W NASZYCH PRODUKTACH I USŁUGACH STAWIAMY NA WYSOKĄ JAKOŚĆ. ZAPEWNIAMY WARTOŚĆ NASZYM AKCJONARIUSZOM I INNYM INTERESARIUSZOM.

Jaką postawę należy

mieć w firmie Lennox?

LII Core

Competencies

Dokąd

zmierzam?

Career

Journey

Co mogę zrobić, aby

osiągnąć mój cel?

Learning

Centre

W jaki sposób

go osiągnę?

Talent

Source

INTEGRALNOŚĊ

UCZCIWOŚĆ JESTEŚMY UCZCIWI I ODPOWIEDZIALNI. TAK PROWADZIMY DZIAŁALNOŚĆ.

Lennox EMEA zobowiązuje się do zapewnienia osobom z niepełnosprawnością równych szans i równego traktowania, poprzez udostępnienie im środowiska pracy, w którym nie istnieją bariery dla ich sukcesu.

SZACUNEK

SZACUNEK CENIMY NASZYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW, KLIENTÓW, PARTNERÓW BIZNESOWYCH, KONKURENTÓW ORAZ SPOŁECZNOŚCI, W KTÓRYCH PRACUJEMY I ŻYJEMY. SPRZYJAMY RÓŻNORODNOŚCI I INTEGRACJI.

Środowisko

Lennox EMEA zobowiązuje się znaleźć rozwiązania kontroli klimatu i promowania recyklingu, oszczędności energii i wody oraz w zakresie technologii przyjaznych dla środowiska.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Środki bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie dla Lennox EMEA. Chcemy, aby nasi pracownicy mogli zawsze wrócić do domu cali i zdrowi.

Jakość życia w pracy

W Lennox EMEA koncentrujemy się na zapewnieniu środowiska pracy opartego na szacunku.
Promujemy zrównoważenie życia zawodowego i prywatnego, udostępniając narzędzia pracy zdalnej i oferując możliwość pracy z domu.

[WIECEJ O NAS

Zatrudnionych w Europie

Europejskie zakłady produkcyjne:
Genas, Longvic i Burgos

Obecność handlowa w 46 krajach