LENNOX EMEA


Podsumowanie


  1. Co to jest Ekoprojekt?
  2. Korzyści dla klienta
  3. Czy potrzebujesz więcej informacji o Ekoprojekcie?
  4. Ekoprojekt i nasze produkty

Przez ostatnich kilka lat, niektóre dyrektywy Ekoprojektu zostały wprowadzone w życie.

W obliczu tych licznych zmian, LENNOX EMEA, główny gracz w branży systemów klimatyzacji, pomaga swoim partnerom jak najlepiej zrozumieć nowe regulacje.

Te nowe regulacje dotyczą wszystkich zainteresowanych stron i umożliwiają lepsze wykorzystanie sezonowej wydajności oraz uzyskanie oszczędności energii dzięki naszym produktom.

 


KYOTO (1997), COP21 (Paryż 2015) i COP22 (Marakesz 2016)
definiują cele, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C

2020

+20%
WYDAJNOŚĆ
ENERGETYCZNA

-20%
EMISJA
CO2

+20%
ENERGIA
ODNAWIALNA


Co to jest Ekoprojekt?


7
dyrektyw zgodnych z
oznaczeneim

2009/125/WE
Ekoprojekt

2011/65/EU
RoHS
(Ograniczenie stosowania substancji
niebezpiecznych)

2012/19/EU
WEEE
(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

2014/68/EU
PED
(Urządzenia ciśnieniowe)

2014/35/EU
Urządzenia niskonapięciowe

2014/30/EU
EMC
(Kompatybilność elektromagnetyczna)

2006/42/WE
Maszynowa

 

Ekoprojekt
2009/125/WE
____________

Ekoprojekt to regulacja europejska (EEC) bezpośrednio związana z oznaczeniem CE. Stosuje się do wszystkich produktów zużywających energię.

W Ekoprojekcie (2009/125/WE) jest zawartych wiele dyrektyw

Produktów LENNOX EMEA dotyczą następujące z nich:

EU813/2013
dla ziębiarek (w funkcji ogrzewaczy pomieszczeń)
Data wejścia w życie: 26 września 2015

EU2016/2281
dla rooftopów, roomtopów, ziębiarek (chłodzenie) oraz wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018

EU1253/2014
dla central wentylacyjnych
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2016

EU1095/2015
dla średniotemperaturowych agregatów chłodniczych oraz agregatów skraplających
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2016.

Klikmij tutaj, aby uzyskać więcej informacji (link do oficjalnej strony Komisji Europejskiej).

 

Większość tych dyrektyw zawiera dwa rodzaje zobowiązań:

Minimalne parametry pracy dla urządzeń

Informacja dla klientów: produkt musi być dostarczony ze swoją “kartą specyfikacji technicznej” zawierającą wszystkie wymagane dane techniczne zdefiniowane w regulacji (sezonowa wydajność energetyczna, wydajność przy częściowym obciążeniu, poziom emisji hałasu…)

 


Korzyści dla klienta


Quality > Jakość  /  Comfort > Komfort  /  Efficiency > Wydajność  /   Cost > Koszt

Z jednej strony, dzięki metodom kalkulacyjnym Ekoproketu oraz sezonowej wydajności, łatwiej jest teraz zademonstrować klientom prawdziwe osiągi naszych urządzeń.

Z drugiej strony, powszechne stosowanie wentylatorów EC a także zespołów sprężarek (oraz w niektórych przypadkachsprężarek z falownikami) doprowadziło do faktycznej znacznej poprawy komfortu. 

Nie postrzegajcie regulacji Ekoprojektu jako ograniczenia: dla naszych klientów Ekoprojekt to synonim oszczędności energii i optymalnego komfortu.

Firma LENNOX EMEA opracowała dedykowane narzędzie służące do oszacowania faktycznej oszczędności energii orazCałkowitego Kosztu Eksploatacji z uwzględnieniem specyfiki miejsca instalacji, obciążeń termicznych budynku, godzin otwarcia…

Nasz zespół sprzedaży chętnie pomoże w dokonaniu takich kalkulacji.

Skontaktujcie się z naszym lokalnym przedstawicielem.


Czy potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ekoprojektem?


W poniższej tabeli przedstawiono główne rodziny produktów sprzedawanych przez firmę LENNOX EMEA oraz odpowiadające im dyrektywy Ekoprojektu..

Klikając bezpośrednio w link, uzyskacie dostęp do oficjalnej strony z regulacją.

Rodzina
urządzeń
HVAC
Tryb Dyrektywa
(oficjalna publikacja)
+ notatka informacyjna
Definicja
rodziny
produktów
Karta
specyfikacji
technicznej
Parametry
pracy
Wydajność
sezonowa:
metoda
obliczeniowa
Rooftopy Chłodzenie EU2016/2281
+ notatka informacyjna
Załącznik I
Punkt 44
Załącznik II
Tabela 11
Załącznik II
Tabela 3
Zgodnie z
EN14825
Grzanie EU2016/2281
+ notatka informacyjna
Załącznik I
Punkt 38
Załącznik II
Tabela 14
Załącznik II
Tabela 1
Zgodnie z
EN14825
Roomtopy Chłodzenie EU2016/2281
+ notatka informacyjna
Załącznik I
Punkt 44

Załącznik II
Tabela 11
Załącznik II
Tabela 3
Zgodnie z
EN14825
Grzanie EU2016/2281
+ notatka informacyjna
Załącznik I
Punkt 38
Załącznik II
Tabela 14
Załącznik II
Tabela 1
Zgodnie z
EN14825
Ziębiarki
Aplikacje
komfortu
Chłodzenie EU2016/2281
Artykuł 2
Punkt 8
Załącznik II
Tabela 10
Załącznik II
Tabela 3
Zgodnie z
EN14825
Grzanie EU813/2013 Artykuł 2
Punkt 17
Załącznik II
Tabela 2
Załącznik II
Point 1
Zgodnie z
EN14825
Ziębiarki
Aplikacje
przemysłowe
Średnia temp.
(-8°C)
EU2015/1095 Artykuł 2
Punkt s
Załącznik VII
Point 1
Załącznik VII
Tabela 7
Przejściowa
metoda 
określenia
SEPR
dla ziębiarek
przemysłowych
Wysoka temp.
(+7°C)
EU2016/2281
Artykuł 2
Punkt 10
Załącznik II
Tabela 15
Załącznik II
Tabela 5
Klimakonwektory EU2016/2281
Artykuł 2
Punkt 9
Załącznik II
Tabela 13
N/D N/D
Centrale
wentylacyjne
NRVU EU1253/2014 Artykuł 2
Punkt 2
Załącznik II
Punkt 2
Załącznik IV Zgodnie z
EU1253/2014
RVU EU1253/2014 Artykuł 2
Punkt 3
Załącznik III
Punkt 2
Załącznik V Zgodnie z
EU1253/2014
Urządzenia
chłodnicze
Tryb Dyrektywa
(oficjalna publikacja)
Definicja
rodziny
produktów
Karta
specyfikacji
technicznej
Parametry
pracy
Wydajność
sezonowa:
metoda
obliczeniowa
Chłodnicze
agregaty
skraplające
Chłodnictwo EU2015/1095 Artykuł 2
Punkt o
Załącznik V
Punkt 1
Załącznik V
Tabela 4
Przejściowa
metoda 
określenia
SEPR
dla agregatów
skraplających
chłodzonych
powietrzem

 


Ekoprojekt i nasze produkty


Rooftopy
EU 2016/2281
BALTIC
FLEXAIR
ENERGY
Roomtopy
EU 2016/2281
AQUALEAN
FLATAIR
COMPACTAIR
AIRCOOLAIR
Ziębiarki
EU 2016/2281
EU 813/2013
EU 2015/1095
ECOLEAN
ECOMFORT
AQUA4
NEOSYS
HYDROLEAN
MWC
Klimakonwektory
EU 2016/2281
ALLEGRA
INALTO
ARMONIA
ARIA
COMFAIR HV
COMFAIR HD
AXIL
Centrale wentylacyjne
EU 1253/2014
CLEANAIR LX
eNeRGy (
bez skraplacza)

 

Chłodnicze agregaty
skraplające

EU 2015/1095
MINI
VANGUARD
MAXI
DUO CU
MEGA
MONOHAVANE
MULTIHAVANE