Wasz partner dla trwałych rozwiązań


Firma LENNOX EMEA działa aktywnie na rzecz ochrony planety, produkując przyjazne dla środowiska urządzenia…

Planowanie i podejmowania zobowiązań w perspektywie długoterminowej, w ramach stabilnej współpracy, sprzyja spełnieniu wszystkich potrzeb i opracowaniu coraz bardziej efektywnych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań.

W odpowiedzi na wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska opracowujemy rozwiązania o niskim potencjale GWP, spełniające normy ekologiczne, a zarazem uwzględniamy potrzeby naszych Klientów w kwestii oszczędności zużycia energii.

Przepisy dotyczące recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE):
Dyrektywa 2002/96/CE ma na celu wprowadzenie obowiązkowego recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jako producent sprzętu wymiany ciepła, firma LENNOX EMEA jest członkiem Organizacji Eco zatwierdzonej przez dekret rządowy z dnia 19/12/2012 i zapewnia wsparcie dla Klientów w zakresie recyklingu urządzeń.

 

Informujemy o emisji CO2

Języki
Podążaj za nami...
Document