LENNOX EMEA

LENNOX EMEA

Kariera


Firma LENNOX EMEA opiera się na sile utalentowanych pracowników. Jeżeli lubisz podejmować się wyzwań, przekraczać swoje granice i wykorzystywać w pełni posiadaną wiedzę, kompetencje i doświadczenie, to jest to miejsce dla Ciebie. Nasz sukces to talent i zaangażowanie naszych profesjonalistów. Mamy do zaoferowania pracę dla mniej i bardziej doświadczonych specjalistów, pozwalającą wykorzystać posiadane kwalifikacje, a jednocześnie umożliwiającą poszerzenie posiadanego doświadczenia w dynamicznym i szybko zmieniającym się środowisku.

Nasz Dział Zasobów Ludzkich ma za zadanie pomagać naszym pracownikom w rozwoju zawodowym i przygotowywać ich na przyszłe wyzwania stojące przed spółką. Firma LENNOX EMEA rozumie, że w centrum sukcesu stoją ludzie.

Jeżeli uważasz, że posiadasz cechy potrzebne, by wnieść do Grupy dodatkową wartość, by pomóc nam w marszu ku przyszłości jako czołowej firmie w branży HVAC&R, skontaktuj się z nami.

Będziemy wspólnie dążyć do celu, napotykając codziennie na nowe, ciekawe wyzwania.

LENNOX EMEA

OFERTY PRACY

  LENNOX EMEA

  ORGANIZACJA PRACY

  Finanse

  Dział finansowy LENNOX EMEA dostarcza kierownictwu firmy odpowiednie, dokładne i potrzebne w danej chwili informacje na temat działalności przedsiębiorstwa, realizując swoje podstawowe zadania, m.in. z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, planowania i analizy finansowej, zarządzania finansami, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i zapewniania zgodności z przepisami, działając zgodnie z najwyższymi obowiązującymi standardami. Jego misja polega na współpracy z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w poszczególnych lokalizacjach firmy w celu stworzenia wartości dodanej oraz zabezpieczenia i poprawy ich rentowności.

  Aby ułatwić osiągnięcie tego celu, firma LENNOX EMEA posiada zdecentralizowaną strukturę finansową, w ramach której wysoko wykwalifikowani specjaliści finansowi współpracują ramię w ramię z pionem operacyjnym, pozostając w bezpośredniej podległości służbowej względem kadry zarządzającej. Nasze kluczowe wartości są budowane na takich fundamentach jak uczciwość, etyka i doskonałość i stanowią podstawę naszej codziennej działalności.

   

  Globalne zaopatrzenie

  Zespół pracujący w Europie to ogniwo pomiędzy Działem Globalnego Zaopatrzenia grupy i zapotrzebowaniem produkcyjnym w naszych zakładach w Europie. Zapewnia wsparcie wszystkim naszym fabrykom w Europie. Jego celem jest zagwarantowanie, by nasze europejskie zakłady produkcyjne korzystały z najlepszych istniejących na świecie możliwości zaopatrzenia, kierując się następującymi zasadami:

  • zakup po koszcie
  • przestrzeganie terminów dostaw
  • zapewnienie jakości produktów

  Informatyka

  W firmie LENNOX EMEA system informatyczny stanowi podstawowe wsparcie doskonałości w działaniu.

  Nieulegając krótkotrwałym trendom grupa wysoko wykwalifikowanych specjalistów dąży wytrwale do celu, jakim jest dostarczenie w sposób prosty i skuteczny oprogramowania i usług.

  Korzystając z najnowocześniejszej infrastruktury na świecie, nasi informatycy zapewniają naszym oddziałom najlepsze narzędzia

  do realizacji celów w dziedzinie systemów biznesowych, łańcucha dostaw, telekomunikacji, usług mobilnych i działań typu B2B.

  Jako dumni członkowie grupy LII czerpiemy korzyści z naszej wiedzy i doświadczenia, a także olbrzymiego potencjału zewnętrznego działu IT.

   

  Produkcja

  Firma LENNOX EMEA produkuje wielkogabarytowe urządzenia klimatyzacyjne wykonywane na zamówienie.

  Do naszych kluczowych umiejętności należy montaż, twarde lutowanie, montaż instalacji elektrycznych i przeprowadzanie prób ziębniczych urządzeń przy wsparciu ze strony zespołu tradycyjnego łańcucha dostaw.

  Sami wytwarzamy blachy i wężownice, dzięki posiadanemu doświadczeniu i kwalifikacjom.

  Na naszych własnych liniach produkcyjnych działających w systemie “lean” i zaprojektowanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zachęcamy naszych pracowników do wdrażania programów stałej poprawy.

  Promujemy zarządzanie wydajnością i szkolimy kadrę kierowniczą wszystkich szczebli na potrzeby udanej realizacji tej koncepcji.

   

  Marketing

  Kiedy w firmie LENNOX EMEA mówimy o marketingu, mamy zwykle na myśli pięć obszarów:

  • Zarządzanie produktem kieruje opracowywaniem specyfikacji nowych lub modyfikowanych produktów.
  • Sprzedaż, literatura techniczna i narzędzia promuje asortyment produktów i rozwiązań firmy LENNOX EMEA od broszur sprzedażowych i katalogów ogólnych po instrukcje adresowane przede wszystkim do inżynierów i konsultantów.
  • Wywiad rynkowy dostarcza bardziej szczegółowych informacji gospodarczych na temat poszczególnych krajów i regionów, rynków HVAC i produktów, a także informacji o przepisach obowiązujących na skalę globalną i lokalną.
  • Komunikacja opracowuje program public relations obejmujący dedykowane działania i kampanie mające na celu wzmocnienie kontaktów i wymianę informacji z pismami branżowymi wszędzie tam, gdzie działa LENNOX EMEA.
  • Centrum szkoleniowe firmy LENNOX EMEA szkoli każdego roku kilkuset pracowników firmy LENNOX EMEA, jej współpracowników, kontrahentów i klientów w ramach globalnych lub kierunkowych programów sprzedaży i programów technicznych.

  Jakość

  Celem działalności firmy LENNOX EMEA jest zaspokajanie bieżących potrzeb klientów, w związku z czym Dział Jakości stale koncentruje się na podnoszeniu jakości produktów i procesów.

  Nasz Zespół ds. Jakości nieustannie kontroluje produkty, specyfikacje serwisowe, koncepcje, produkcję i dostawy pod kątem ewentualnych niezgodności z normami jakości w celu zaproponowania rozwiązań problemów i usprawnień. Dzięki temu możemy zapewnić najwyższe standardy jakości potwierdzone posiadanym przez nas certyfikatem ISO 9001 (wersja 2008) o zasięgu europejskim.

   

  Badania i rozwój

  Podstawowym zadaniem Działu Badań i Rozwoju jest opracowywanie nowych produktów. Ponieważ firma LENNOX EMEA od zawsze stawia na innowacyjność, jesteśmy przekonani, że projektowanie i rozwój nowych produktów ma kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy w szybko zmieniającym się otoczeniu.

  W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmalały zasoby energii i dlatego znaczenia nabiera jej prawidłowe wykorzystanie. Oferowane przez nas produkty muszą stawać się coraz wydajniejsze i przyjazne dla środowiska. Nasz Dział Badań i Rozwoju skupia specjalistów inżynierów z wielu branż i pracuje nad coraz bardziej złożonymi produktami (w dziedzinie mechaniki, termodynamiki, aerodynamiki, elektryczności, itp.). Posiada dwa laboratoria o powierzchni ponad 5000 m2 oraz otrzymuje wsparcie innych ośrodków badawczych firmy LENNOX EMEA na całym świecie.

   

  Zasoby Ludzkie

  Dział Zasobów Ludzkich pełni nie tylko rolę działu wspierającego . To pion o znaczeniu strategicznym, którego misją jest rozwój pracowników stanowiących o bogactwie firmy i będących jednym z z jej podstawowych atutów. Jest to misja polegająca na bliskości i silnie zaznaczonej obecności w branży, tak aby móc działać, jak prawdziwi partnerzy w biznesie. Jego rolą jest również słuchanie pracowników, aby wszyscy czuli, że towarzyszy im w codziennym życiu i karierze.

  Druga część jego misj polega na udziale w rozwoju Grupy w Europie poprzez wprowadzanie spójnych procesów zarządzania zasobami ludzkimi.

   

  Sprzedaż

  Praca w pionie sprzedaży firmy LENNOX EMEA oznacza stały kontakt ze wszystkimi decydentami w sprawach dotyczących danego projektu – od głównego wykonawcy po instalatora, konsultantów i inwestorów. Oni wszyscy są naszymi klientami, co zobowiązuje nas do poważnego i profesjonalnego podejścia, by byli zadowoleni z naszej obsługi. Naszym celem jest budowanie długofalowych relacji z nimi i wzmacnianie wizerunku naszej firmy.

  Działamy w warunkach dużej konkurencji i dlatego musimy oferować wyróżniające się i nowatorskie rozwiązania, rozwiązania systemowe, w tym szeroką gamę produktów i związanych z nimi usług./p>

  Pracując w firmie LENNOX EMEA nie jesteś już tylko sprzedawcą, ale prawdziwym kierownikiem projektu!

   

  Serwis

  Czy wiesz, na czym polega różnica między dwoma konkurentami?

  Do zbudowania długoletniej relacji z klientem nie wystarczy sama jakość i konkurencyjność naszych produktów. Dopiero jakość obsługi sprawi, że klienci nam zaufają.

  Firma LENNOX EMEA wie, że bliska współpraca osób zajmujących się sprzedażą i obsługą klienta to jedyny sposób na zaspokojenie, a nawet wyprzedzenie jego potrzeb.

  Jakość obsługi to kluczowy czynnik prowadzący do sukcesu w budowaniu długofalowych relacji z klientami, którzy nam ufają i będą nam dalej ufać.

  LENNOX EMEA

  HUMAN RESOURCES POLICYPOLITYKA W DZIEDZINIE ZASOBÓW LUDZKICH

  Zasoby Ludzkie

  Dział Zasobów Ludzkich pełni nie tylko rolę działu wspierającego. Jest to dział o znaczeniu strategicznym, którego misją jest rozwój pracowników stanowiących o bogactwie spółki i będących jednym z jej najważniejszych atutów.  Jest to misja polegająca na bliskości z silnie zaznaczoną obecnością tak, aby działać, jak prawdziwi partnerzy w biznesie. Jego rolą jest również słuchanie pracowników, aby wszyscy czuli, że towarzyszy im w codziennym życiu i karierze.

  Druga misja to udział w rozwoju Grupy w Europie poprzez wdrażanie spójnych procesów zarządzania ludźmi.

   

  Szkolenia i rozwój

  Jest to priorytet dla firmy LENNOX EMEA w Europie. Szkolenia pozwalają wszystkim podnosić i rozwijać swoje umiejętności, a także pomagają innym w rozwoju poprzez dzielenie się doświadczeniami i know-how i wzmacniają wartości korporacyjne spółki. Każdy pracownik w trakcie swojej kariery zawodowej może korzystać ze szkoleń. Katalog zawierający ponad 60 różnych szkoleń daje naszym pracownikom możliwość jak najlepszego wykorzystania posiadanych kwalifikacji. W 2011 r. przeprowadziliśmy 2700 godzin szkoleń. Proponujemy także staże i programy tutoringu gwarantujące przekazywanie kwalifikacji i doświadczeń wewnątrz Spółki.

   

  Wynagrodzenia i korzyści

  Założenia filozofii wynagradzania w LENNOX EMEA obejmują przyciągnięcie i zatrzymanie utalentowanych pracowników, utrzymanie kapitału wewnętrznego i umiejętność docenienia wyników poszczególnych pracowników.

  Równość kobiet i mężczyzn w naszej spółce to fakt, ponieważ wynagrodzenia zależą wyłączenie od kwalifikacji, wykształcenia, poziomu odpowiedzialności i wyników.