LENNOX EMEA

LENNOX EMEA

Nasze zobowiązania

Firma LENNOX EMEA jest głęboko przekonana, że jej sukces będzie rezultatem innowacyjności oraz inwestowania w swoich pracowników…

INNOWACYJNOŚĆ

Technologie ulegają ewolucji, a wraz z nimi przepisy: zespoły LENNOX EMEA opracowują rozwiązania, które dzień po dniu, poprawiają jakość życia Klientów, w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania:

  • Łatwość instalacji

  • Efektywność energetyczna: jak zapewnić najwyższy poziom komfortu przy minimalizacji kosztów energii

  • Redukcja częstotliwości i kosztów konserwacji

  • Optymalizacja recyklingu po zakończeniu eksploatacji

  • Wspólne rozwiązania dla HVAC i Chłodnictwa

  • Rozwiązania proekologiczne zgodne z wysokimi wymogami obowiązujących norm (w tym HFO i ziębniki naturalne, spełniające warunki dyrektyw w zakresie ochrony środowiska)

Szczególną uwagę poświęcamy kosztom użytkowania naszych systemów, od początku do końca ich eksploatacji.

Dlatego też LENNOX EMEA wprowadziła wiele istotnych innowacji.

 


INWESTOWANIE W NASZYCH PRACOWNIKÓW

Duży wzrost w ostatnich latach jest efektem pracy zmotywowanego zespołu specjalistów, wsłuchanych w potrzeby naszych klientów.


TE ZOBOWIĄZANIA PROWADZĄ DO:

PEŁNEJ SATYSFAKCJI NASZYCH KLIENTÓW
Oto nasz główny priorytet: łączymy całe nasze doświadczenie aby projektować, proponować i instalować najlepsze rozwiązania, spełniające przedstawiane nam wymagania. Wybierając LENNOX EMEA, powierzacie swoje projekty zmotywowanym zespołom specjalistów, potrafiących cierpliwie słuchać.

NIEZAWODNA PRACA
Planowanie i podejmowania zobowiązań w perspektywie długoterminowej, w ramach stabilnej współpracy, sprzyja spełnieniu wszystkich potrzeb i opracowaniu coraz bardziej efektywnych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań. W odpowiedzi na wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska opracowujemy rozwiązania o niskim potencjale GWP, spełniające normy ekologiczne, a zarazem uwzględniamy potrzeby naszych Klientów w kwestii oszczędności zużycia energii.

LENNOX EMEA

Środowisko

Firma LENNOX EMEA działa aktywnie na rzecz ochrony planety, produkując przyjazne dla środowiska urządzenia…

Planowanie i podejmowania zobowiązań w perspektywie długoterminowej, w ramach stabilnej współpracy, sprzyja spełnieniu wszystkich potrzeb i opracowaniu coraz bardziej efektywnych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań.

W odpowiedzi na wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska opracowujemy rozwiązania o niskim potencjale GWP, spełniające normy ekologiczne, a zarazem uwzględniamy potrzeby naszych Klientów w kwestii oszczędności zużycia energii.

Przepisy dotyczące recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE):
Dyrektywa 2002/96/CE ma na celu wprowadzenie obowiązkowego recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jako producent sprzętu wymiany ciepła, firma LENNOX EMEA jest członkiem Organizacji Eco zatwierdzonej przez dekret rządowy z dnia 19/12/2012 i zapewnia wsparcie dla Klientów w zakresie recyklingu urządzeń.

WASZ PARTNER DLA TRWAŁYCH ROZWIĄZAŃ

Informujemy o emisji CO2

LENNOX EMEA

Jakość

Jesteśmy głęboko przekonani, że nasza rzetelna metryka jakości przekłada się na zadowolenie naszych Klientów!

Zgodnie z naszą polityką Jakości, Bezpieczeństwa i Ochrony środowiska, firma LENNOX EMEA oraz jej pracownicy zobowiązują się dostarczać swoim klientom produkty i usługi, których jakość spełnia ich wymagania i oczekiwania, te sprecyzowane i niesprecyzowane.

Aby tego dokonać, dedykowany zespół kontrolujący jakość produktów, podlegający bezpośrednio i niezależnie Zarządowi LENNOX EMEA, współpracuje z każdym działem, aby dopilnować, że produkty i usługi przez cały czas spełniają oczekiwania naszych klientów.

We wszystkich działach rozwijamy ciągłe procesy udoskonalające, zaś wszystkie nasze centra produkcyjne posiadają certyfikat ISO 9001, są poddawane audytowi dwa razy w roku przez nasze firmy certyfikujące – SGS w Hiszpanii i LRQA we Francji.